Dostawa ekranu projekcyjnego na konferencję w Gminie Tyszowce

Zaproszenie do składania ofert Pobierz
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty Pobierz
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Pobierz
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy Pobierz

Wykonanie usług prelekcji na konferencjach – etap III

Zaproszenie do składania ofert Pobierz
Załącznik Nr 1a - Formularz oferty cz. I Pobierz
Załącznik Nr 1b - Formularz oferty cz. II Pobierz
Załącznik Nr 1c - Formularz oferty cz. III Pobierz
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Pobierz
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy Pobierz

Usługa zakwaterowania uczestników konferencji w Gminie Dubienka, Tyszowce i Żmudź

Zaproszenie do składania ofert Pobierz
Załącznik Nr 1a - Formularz oferty Pobierz
Załącznik Nr 1b - Formularz oferty Pobierz
Załącznik Nr 1c - Formularz oferty Pobierz
Załącznik Nr 2a - Oświadczenie Pobierz
Załącznik Nr 2b - Oświadczenie Pobierz
Załącznik Nr 2c - Oświadczenie Pobierz
Załącznik Nr 3a - Wzór umowy Pobierz
Załącznik Nr 3b - Wzór umowy Pobierz
Załącznik Nr 3c - Wzór umowy Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Usługa cateringowa na konferencji w Gminie Dubienka, Tyszowce i Żmudź

Zaproszenie do składania ofert Pobierz
Załącznik Nr 1a - Formularz oferty Pobierz
Załącznik Nr 1b - Formularz oferty Pobierz
Załącznik Nr 1c - Formularz oferty Pobierz
Załącznik Nr 2a - Oświadczenie Pobierz
Załącznik Nr 2b - Oświadczenie Pobierz
Załącznik Nr 2c - Oświadczenie Pobierz
Załącznik Nr 3a - Wzór umowy Pobierz
Załącznik Nr 3b - Wzór umowy Pobierz
Załącznik Nr 3c - Wzór umowy Pobierz

Dostawa namiotów na konferencje w Dubience i Tyszowcach

Zaproszenie do składania ofert Pobierz
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty Pobierz
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Pobierz
Załącznik Nr 3 - Wzór umowy Pobierz
Odpowiedź na pytanie Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Pobierz

Dodatkowe informacje