Partnerzy projektu

Projekt „Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej” będzie realizowany w partnerstwie z gminami: Dubienka (powiat Chełmski), Tyszowce (powiat Tomaszowski), Wielkie Oczy (powiat Lubaczowski) i Stary Dzików (powiat Lubaczowski. Liderem projektu jest gmina Żmudź.

Dodatkowe informacje