XX Targi Turystyki i Wypoczynku w Warszawie

W dniach 17 – 19 kwietnia 2015 r. Gmina Żmudź wspólnie z gminami Dorohusk, Leśniowice i Wojsławice uczestniczyła w XX edycji Targów Turystyki i Wypoczynku. Udział w Targach był okazją do zachęcenia turystów do odwiedzania obszaru czterech gmin partnerskich promowanych pod hasłem „Malowniczy wschód”.

Stoisko naszych gmin cieszyło się bardzo dużym powodzeniem wśród wszystkich zwiedzających a w szczególności wśród osób zainteresowanych turystyką aktywną
i spędzaniem wolnego czasu z dala od miejskiego zgiełku.
Udział w Targach odbył się w ramach projektu pn. „Turystyka impulsem rozwoju gospodarczego” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy.

Dodatkowe informacje