Konferencja inaugurująca projekt pn. „Turystyka międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego”

 W dniu 26 września 2014 r. w Gminie Wojsławice odbyła się Konferencja rozpoczynająca projekt partnerski pn. „Turystyka międzynarodowa impulsem rozwoju gospodarczego”. W trakcie konferencji poruszane były następujące tematy: - promowanie atrakcyjności regionu, - możliwości inwestycyjne na obszarze realizacji projektu, - możliwości współpracy i kooperacji podmiotów w celu promocji gospodarczej regionu, - możliwości podniesienia konkurencyjności regionu prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego,

- sposoby na zwiększenie potencjału gospodarczego i inwestycyjnego gmin uczestniczących w projekcie, - narzędzia zachęcające do inwestowania na terenie realizacji projektu, - metody marketingowe mające na celu przyciąganie inwestorów, przedsiębiorców i turystów do regionu, - znaczenie turystyki dla rozwoju gospodarczego regionu, - czynniki i warunki rozwoju przedsiębiorczości w regionie, - cele i priorytety marketingu gospodarczego prowadzonego wspólnie przez cztery Gminy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i promocja gospodarcza terenów turystycznych regionu czterech gmin uczestniczących w przedmiotowym projekcie zmierzająca do zachęcenia inwestorów do aktywności gospodarczej na terenie gmin Wojsławice, Dorohusk, Leśniowice i Żmudź. Wartość projektu 793 264,50 zł, poziom dofinansowania 85 %.

Dodatkowe informacje