Zakończenie realizacji projektu

W dniu 31 sierpnia 2014 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „Ponadregionalna współpraca drogą do rozwoju Polski Wschodniej”. Nie oznacza to jednak końca wspólnych działań gmin biorących udział w projekcie.

Kolejne działania będą podejmowane wraz z pojawieniem się środków finansowych z perspektywy finansowej 2014 – 2020 w oparciu o opracowaną w ramach projektu Ponadregionalną Strategię Współpracy na Rzecz Wzrostu Innowacyjności i Konkurencyjności Regionów Polski Wschodniej na lata 2014 – 2020.

Dodatkowe informacje